A
+A

 

 

ZELOWSKIE CENTRUM MEDYCZNE

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZELOWIE

ul. Żeromskiego 21, 97-425 Zelów

TEL. 44 634 12 65

REGON 592163380, NIP 769-19-65-895

 

 

 

RODO

 

W związku z wchodzącymi w życie 25.05.2018r. nowymi przepisami związanymi z RODO, tj. nowym unijnym rozporządzeniem ujednolicającym regulacje z zakresu ochrony danych osobowych na terenie Unii Europejskiej, dostosowaliśmy się do nowych przepisów.

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych jest Zelowskie Centrum Medyczne, 97-425 Zelów, ul. Żeromskiego 21.

2. Powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, który będzie czuwał nad przestrzeganiem przez Administratora norm prawnych i zasad wewnętrznych przyjętych w zakresie przetwarzania danych osobowych.

We wszystkich sprawach związanych z ochroną Państwa danych wskazujemy do kontaktu Inspektora Ochrony danych, który dostępny jest dla Państwa pod adresem email: rodo@spzozzelow.pl oraz nr telefonu: 44 634 11 20. 

Oficjalna strona Zelowskiego Centrum Medycznego – www.spzozzelow.pl

W przypadku ewentualnych wątpliwości prosimy o kontakt

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTA - do pobrania